Stanovy SSA

Stanovy Slovenskej softbalovej asociácie v zmysle nových zákonov a ich dodatkov :

stanovy-slovenskej-softbalovej-asociacie