Stanovy Slovenskej softbalovej asociácie v zmysle nových zákonov a ich dodatkov :

Stanovy_Slovenskej softballovej asociacie_2017