1526594_10152039996270379_46785823_n

BK APOLLO Bratislava

  • sídlo :  Podzáhradná 49, 821 06  Bratislava
  • ihrisko-softball : areál Základnej školy na Podzáhradnej ulici 51 v Bratislave
  • e-mail :  martin.brunegraf@gmail.com
  • http :  www.bkapollo.sk/bka
  • IČO :  31750729
  • Číslo účtu :                              /  0200  VÚB
  • klubové farby : žltá, čierna

 

Prezident klubu :  Martin Brunegraf      +420 702 811 916

Tímy :

  • ženy  :           Matej Havránek                0949 / 710 112     matej.matt14@gmail.com
  • juniorky :   Matej Havránek                0949 / 710 112     matej.matt14@gmail.com
  • žiačky :        Dominika Mešťánková   0949 / 258 113