Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je ústredným orgánom štátnej správy pre štátnu starostlivosť o šport. Vecne príslušným útvarom je v tejto oblasti je Sekcia štátnej starostlivosti o šport. Úlohou ministerstva v tejto oblasti je najmä legislatívna činnosť, financovanie a koordinácia subjektov pôsobiacich v športe. Okrem toho ministerstvo vydáva akreditácie vzdelávacím zariadeniam v oblasti športu a zabezpečuje aktivity a plnenie záväzkov súvisiacich s členstvom SR v EÚ a medzinárodných organizáciách v oblasti športu.

https://www.minedu.sk/

Legislatíva týkajúca sa športu : https://www.minedu.sk/860-sk/sport/

Sekcia športu : https://www.minedu.sk/sport/

Register poskytnutých dotácii   https://www.minedu.sk/register-poskytnutych-dotacii/

Ako čerpá SSA poskytnuté dotácie nájdete v tejto sekcii menu „Dotácie“    http://softballslovakia.com/dotacie/

V pôsobnosti sekcie štátnej starostlivosti o šport sú nasledovné právnické osoby :

Národné športové centrum (zabezpečovanie všestrannej starostlivosti o vybraných športových reprezentantov Slovenskej republiky a vybraných športovo talentovaných športovcov, informačný systém o športe a vykonávanie vzdelávacích aktivít v športe)

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (plnenie úloh v oblasti boja proti dopingu v športe v Slovenskej republike).