Adresa : Junácka 6, 832 80 Bratislava
IČO : 17316723
DIČ : 2021871720
Právna forma : občianske združenie
Dátum vzniku : 1990
Číslo účtu : SK33 0200 0000 0017 8561 7354
1785617354 / 0200 VÚB
SWIFT/BIC :  SUBASKBX

Telefón :
+421 2 492 49 279
+421 905 294 239

Prezident :  Lenka Gunišová  |  president@softballslovakia.com
Generálny sekretár :  František Bunta  |  office@softballslovakia.com
Hlavný kontrolór :  Adriana Merczová  |  softball.sk.kontrolor@gmail.com
E-mail : office@softballslovakia.com

Slovenská softballová asociácia (SSA) je strešná organizácia, ktorá združuje softballové kluby na Slovensku, organizuje súťaže v rôznych kategóriách a zabezpečuje reprezentáciu Slovenska v softballe.