Slovenská softballová asociácia – Slovakia softball association

received_10208859985957435

Slovenská softballová asociácia (SSA) je strešná organizácia, ktorá združuje softballové kluby na Slovensku, organizuje súťaže v rôznych kategóriách a zabezpečuje reprezentáciu Slovenska v softballe.

Adresa :   Junácka 6, 832 80 Bratislava
IČO :   17316723
DIČ : 2021871720
Právna forma : občianske združenie
Dátum vzniku : 1990
Číslo účtu :  SK33 0200 0000 0017 8561 7354
1785617354 / 0200 VÚB
SWIFT/BIC :  SUBASKBX

Oficiálny web :  www.softballslovakia.com
E-mail :  office@softballslovakia.com

Telefón : +421  2 492 49 279
+421  905  294 239

Prezident :  Richard Bohunický                     president@softballslovakia.com
Generálny sekretár : František Bunta         office@softballslovakia.com