Výročné plénum SSA 2019 sa tento rok uskutoční v Trnave a to dňa 20.februára 2019 …

2019_Pozvánka_program_Plénum SSA

 

Uplynulý víkend sa prezident SSA spolu s generálnym sekretárom zúčastnili kongresu ESF a WBSC, ktorý sa konal v gréckych Aténach. Mesto, ktoré dýcha hlbokou históriou ľudstva, bolo svedkom dôležitého rozhodnutia nielen softballu, ale i baseballu.

Kongres pre našu výpravu začal už vo štvrtok, keď vybrané krajiny sa zúčastnili rokovania s prezidentom WBSC p.Riccardom Fraciarim. Na stretnutí sa jednotlivé krajiny (softball i baaseball) prezentovali ich súčasným stavom, problémy, či víziami do budúcna. Silná i tvorivá diskusia zrejme priniesla vedeniu WBSC veľa nových, zaujímavých informácii, ktoré by mali použiť pre rozvoj oboch športov a to najmä v koncepte zotrvania našich športov v olympijskom programe natrvalo.

V piatok  od rána sme realizovali rokovania odborných komisií či už ESF alebo CEB. Z pohľadu napr. finančnej komisie sme patrili do skupiny krajín, ktoré majú všetky záväzky voči ESF platené načas. V komisii rozvoja bolo Slovensko  spomínané s výbornou organizáciou ME U22, cenila sa nielen športová stránka turnaja, ale i obetavý prístup pri riešení problém. V rámci rozvoja vystúpil zástupca Paraolympijského výboru, ktorý pracuje na začlenení soft-baseballu do ich programu. Je to však náročná a dlhá cesta (výhľad až v r.2032). Veľkú váhu sa prikladá rozvoju Baseballu5 a to nielen v tréningovom procese, ale aj ako oficiálneho športu. Jeho výhodou je najmä, že sa môže začleniť do skupiny tzv. „street games“, čiže sa dá zahrať i na ulici. Veľký pokrok urobila i komisia marketingu a propagácie ESF. Urputná a obetavá práca p.Heleny Novotnej, ako aj intenzívna spolupráca s „baseballsoftballTV“, či na sociálnych sieťach, priniesla zaujímavú sledovanosť nášho športu. Už v tomto roku pripravuje táto komisia ďalšie možnosti, ako dostať softball do médii.

V sobotu začal samotný kongres ESF. Zo zaujímavých bodov by som spomenul víťazstvo Eagles Praha v organizácii pohára PVP 2019. Milým prekvapením bolo pre mňa ocenenie ESF za rozvoj softballu a to najmä zásluhou skvelej organizácie ME U22, obnovenie účasti mužov na ME, či úspešnej spolupráce s ESF. A potom prišiel dlhoočakávaný moment  – žrebovanie skupín na ME. Nás teda osobitne zaujímali ME žien, ktoré sa budú konať  v Ostrave a ME kadetiek U16, ktoré budú v chorvátskom Záhrebe. Verím, že naše dievčatá v slovenských dresoch zabojujú a ukážu, že sa tu snažíme hrať kvalitných softball.

Záver kongresu bol už istým spôsobom prelomový. ESF a CEB v podstate „končia“ svoje pôsobenie a obe organizácie sa zlučujú do jednej organizácie WBSC. Zvolil sa výkonný výbor WBSC, kde dodali oba športy po 5 svojich zástupcov. Posledný kongres ESF sa uskutoční na budúci rok v litovskom Vilniuse a tam sa kapitola ESF uzavrie.  Touto voľbou sa kongres oficiálne skončil.

Viac info nájdete na oficiálnom webe ESF : www.europeansoftball.org