2022 Apríl-Softball priebezne cerpanie a vyuctovanie pre rok 2022 formular 10319

2022 Maj – Softball priebezne cerpanie a vyuctovanie pre rok 2022 formular 11225

2022 Jun – Softball priebezne cerpanie a vyuctovanie pre rok 2022 formular 11225

2022 Jul – Softball priebezne cerpanie a vyuctovanie pre rok 2022 formular 11362

2022 August – Softball priebezne cerpanie a vyuctovanie pre rok 2022 formular 11362

2022 September – Softball priebezne cerpanie a vyuctovanie pre rok 2022 formular 11362

2022 Október – Softball priebezne cerpanie a vyuctovanie pre rok 2022 formular 11362

2022 November – Softball priebezne cerpanie a vyuctovanie pre rok 2022 formular 11362

2022 December – Softball priebezne cerpanie a vyuctovanie pre rok 2022 formular 11362