V dňoch 11. – 12.2.2022 sa konal v Slovinskej Ľublane kongres WBSC Europe. Tohtoročný kongres sa niesol najmä v atmosfére voľby prezidenta.

Ako pravidelne, kongres sa začína v piatok najmä pracovnou časťou, počas ktorej pracujú osobitne delegáti za softball a za baseball. Pracovné rokovanie Softball Europe najskôr pozdravil výkonný viceprezident WBSC Craig Cress, ktorý načrtol možnosti vzájomnej spolupráce medzi Európou a USA.

Na úvod si delegáti vypočuli finančné správy hlavného pokladníka, pána van Straelena. Následne predstavil činnosť za rok 2021 a rozvoj v roku 2022, generálny sekretár, Ami Baran. Elda Ghilardi zasa oboznámila o činnosti a rozvoji v oblasti komunikácie a marketingu. Následne sa delegáti venovali už súťažiam a pravidlám pre rok 2022. Svoje návrhy na úpravu pravidiel predniesli delegáti za Ukrajinu a Dánsko, avšak v pléne si nenašli dostatočnú podporu na aplikáciu zmien.

V ďalšej časti na úvod boli predstavené súťaže pre rok 2022 – https://www.europeansoftball.org/data/documents/2/17/22_SE-CALENDAR-20220211.pdf a rovnako sa predstavili prihlásení účastníci týchto turnajov https://www.europeansoftball.org/data/documents/2/17/26_SE-FINAL-ENTRIES-20220205.pdf. Následne sa predstavili zástupcovia usporiadateľov tohtoročných ME žien v Španielsku, či U22 v Kunoviciach a v Brne v ČR.

Potom sa predstavil nový systém rozdeľovania účastníkov týchto podujatí do základných skupín. Viac o rozdelení do skupín nájdete tu https://www.europeansoftball.org/articles/detail/1282 .

Podvečer pokračoval program, kde bol delegátom predstavený rozvojový program EÚ – Erasmus+, jeho možnosti a perspektíva. Zástupca WBSC, Marco Ienna, prezentoval rozvoj a marketing. Poukázal na fungovanie BASE sport, ktorá sa venuje marketingu softballu a baseballu. Poukázal na rastúcu popularitu WBSC Academy, ktorá je pripravovaná v anglickej a španielskej mutácii. WBSC pripravuje jednotný licenčný program pre trénerov (3 stupne), rozhodcov (3 stupne), zapisovateľov (1 level) a technických komisárov (2 stupne). Ďalší zástupca WBSC, Valerio Cianfoni, odprezentoval rastúcu popularitu hry Baseball5, spočívajúcu najmä v menšom počte hráčov, či menšom ihrisku.

Sobotňajšia oficiálna časť sa niesla najmä duchu volieb.  Avšak na úvod oba športy ocenili osobnosti svojho športu :

SOFTBALL:

– hráč roku 2021 – Brett Gibbens – Veľká Británia

– hráčka roku 2021 – Stefanie Jardine – Veľká Británia

– rozhodca roku 2021 – Christopher Moon – Veľká Británia

BASEBALL:

– Federácia roka 2021 – Izrael

– hráč roku 2021 – van Groningen – Holandsko

– kouč roku 2021 – Stefano Burato – Taliansko

– rozhodca roku 2021 – Alesandro Spera – Taliansko

– scorer roku 2021 – Linda Steijger – Holandsko

V ďalšom bode prezentoval Richard Baker z WBSC Media snahu WBSC znova dostať baseball a softball na Letné olympijské hry a ich snaha sa zameriava na Letné olympijské hry 2028 v Los Angeles.

Následne sa delegáti už začali intenzívne venovať voľbám do exekutívy WBSC Europe. Volil sa prezident, dvaja viceprezidenti, generálny sekretár, hlavný pokladník a členovia správnej rady (boardu). Členovia správnej rady sa volili tak, že sekcia baseballu hlasovala o 3 pozíciách, rovnako tak i sekcia softballu.
Očakáva sa, že hlasovanie o zástupcoch dvoch športovcov sa uskutoční na prvých baseballových a softballových podujatiach roka.

Novým prezidentom WBSC Europe sa stal Chorvát Kruno Karin, viceprezidentské kreslá obsadili zástupcovia z Českej republiky – pre baseball Petr Ditrich a pre softball Gabriel Waage. Generálnym sekretárom sa stal Ami Baran (Izrael), hlavným pokladníkom Eddy Van Straelen (Belgicko). Do správnej rady boli zvolení:

za baseball F.Collet (FRA), J.Elsishans (NEM), V.Neverauskas (LTV); 
za softball = Y.Alkalay (BUL), M.Nissen-Jakobsen (DAN), K.Palvia (SVE).
Viac nájdete https://www.wbsc.org/news/kruno-karin-elected-to-lead-wbsc-europe-into-new-era .

Novému prezidentovi a členom exekutívy držíme palce v ich práci pre softball i baseball.

Ďalší kongres WBSC Europe sa bude konať v roku 2023, v srbskom Belehrade.