24.04.2020

Softball v rámci Usmernenia ÚVZ SR

OPATRENIA Platné od 20.mája 2020 V rámci nových opatrení sa otvárajú vonkajšie telovýchovno-športové zariadenia, avšak bez šatní a spŕch. Stále sú zakázané akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy. Iné športové podujatia do 100 osôb sú povolené – pričom je nutné dodržiavať nasledovné povinnosti (tréningy) : vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, […]

Celý článok ›