Slovenská reprezentantka Lenka Gunišová v rámci ročného dobrovoľníckeho projektu pôsobí spolu s ďalším dobrovoľníkom v chorvátskom klube Softball klub Princ. Jej tím vyhral Záhrebský šampionát a Lenka si odniesla cenu pre najužitočnejšiu hráčku. Okrem Záhrebského šampionátu vyhrali aj Chorvátsky pohár a Chorvátsky šampionát. Gratulujeme! 💪

A ako taký projekt funguje?

Ide o dobrovoľnícky projekt, teda o slobodne zvolenú činnosť v prospech iných, vykonávanú bez nároku na odmenu. Dobrovoľník má však preplatené všetky náklady – hradenú cestu na miesto a z miesta projektu, poistenie, ubytovanie a kartu na mestskú dopravu. Okrem toho dostáva každý mesiac peniaze na jedlo a vreckové. Každý dobrovoľník má tiež svojho „mentora“, ktorý je z prostredia mimo organizácie, v ktorej je dobrovoľníkom. Mentor slúži na podporu dobrovoľníka, ak by mal nejaké problémy napríklad s hosťujúcou organizáciou. V rámci projektu by mal dobrovoľník v závislosti od krajiny dostávať jazykovú podporu. (online kurz, lektor…)

Projekt je realizovaný pomocou organizácie European Solidarity Corps, zo zdrojov Európskej Únie. Musíte však spĺňať vekovú podmienku, a to 18 – 30 rokov. Na stránke organizácie nájdete rôznorodé projekty cez témy ochrany životného prostredia, práce s deťmi, či starými ľuďmi, zdravia, kultúry, či športu… Tieto projekty sú skvelou príležitosťou pomôcť tam, kde treba, osvojiť si nové zručnosti, stráviť čas v zahraničí a spoznať nové kultúry. Pri troche úsilia sa naučíte aj nový jazyk. Čo je ale isté, že domov sa vrátite s nezabudnuteľnými zážitkami. 😊

Projekty môžu byť krátkodobé (dva týždne až 2 mesiace) alebo dlhodobé (2 až 12 mesiacov). Stačí sa len zaregistrovať a reagovať na ponuky projektov, ktoré sú zverejnené. Dobrovoľník sa však môže zúčastniť len jedného dlhodobého projektu. Na konci projektu dostane každý dobrovoľník takzvaný Youthpass. Ide o dokument,  ktorý obsahuje informácie o získaných vedomostiach, zručnostiach, potvrdzuje účasť a opisuje daný projekt. Lenka Gunišová je účastníkom dlhodobého projektu na 12 mesiacov, ktorý začal vo februári 2021.