Pod záštitou SSA si Vás dovoľujeme pozvať na seminár rozhodcov softballu!

Lektorom semináru bude náš rozhodca ESF p.Branislav Sušila.

Termín : 28.-29.marec 2015

Miesto : Hotel Nukleón, Bottova ul. v Trnave (pri nákupnom centre MAX), zasadačka pri recepcii

Poplatok :  5,- €

Úspešní absolventi semináru získajú oprávnenie rozhodovať zápasy SSA.

Seminár je 2-dňový a bude absolvovať prednášky a ukážky pravidiel softbalu, práva a povinnosti hlavného rozhodcu a métového rozhodcu. Presný program určí lektor.

Seminár je vhodný nielen pre tých, ktorí by sa chceli stať rozhodcami, ale i pre hráčov, trénerov, fanúšikov, kvôli poznaniu pravidiel softbalu.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Záujemci prosím nahlásiť svoju účasť mailom na  president@softballslovakia.com  alebo  office@softballslovakia.com  . Kapacita semináru je obmedzená.

umpire picture