Na ostatnom zasadnutí WBSC prišlo k úprave vekových kategórii v nadväznosti na olympijské hnutie.

Zriadili sa nové kategórie /MS/ :

U15 – World Cup women´s

U23 – World Cup Men´s

Okrem iného modifikovalia WBSC vekové kategórie na :

U19 – juniori

U18 – juniorky.

Ostatné viď list WBSC, ktorý je v prílohe.20181123 Letter from WBSC Chairman Velázquez – eng